Gratis aanvulgrond en levering in heel Vlaanderen


Gratis aanvulgrond Gratis levering Vanaf 100m3 in heel Vlaanderen

Toepassingen

Deze aanvulgrond is ideaal voor:

  • Wegwerken van verzakkingen in akkers en weiland
  • Aanvulling onder loods-stal
  • Ophoging tuin en bouwpercelen
  • Aanleg geluidsberm

Naast de grond is ook de levering gratis.

 

Landbouw perceel
Natte en onbewerkbare percelen?
Door een ophoging/aanvulling met gratis aanvulgrond, zorg je voor een gezonde waterhuishouding op uw perceel.

 
Loods ophoging
Aanvulling onder loods-stal Op zoek naar een draagkrachtige ondergrond voor onder de vloerplaat van uw loods of stal? GrondDepot kan ook hierbij zeker van dienst zijn. We komen graag vrijblijvend langs.
Gratis Aanvulgrond

Tuin - bouwpercelen
Net gebouwd? Uw tuin ligt een stuk lager dan uw terras? Met gratis aanvulgrond kunt u dit voordelig op het gewenste niveau brengen. Voorzie wel nog ruimte om een bovenlaag met teelaarde te voorzien.

 
Gratis Geluidsberm
Aanleg geluidsberm
Zoekt u naar een budgetvriendelijke en milieuvriendelijke oplossing tegen geluidshinder? Bel ons op voor meer informatie.

 

Let op! Aanvulgrond is geen teelaarde. Voor de bovenste centimeters voorziet u best teelaarde. Wenst u teelaarde aan te vragen, ga dan naar www.teelaardedepot.be. Teelaarde kan niet gratis geleverd worden.


U kunt ons contacteren op:

info@gronddepot.be
Tel: 0479 226 873


GrondDepot 
Gratis grond 
Gratis levering